Chính phủ Trung Quốc Cấm CNN. Đây là Cách để Xem kênh này An toàn
Khi nói đến các website bị kiểm duyệt bởi chính phủ Trung Quốc, có vài mục tiêu lớn hơn CNN.com. Kênh tin tức 24 giờ một ngày có trụ sở tại Hoa Kỳ này đã đưa tin về các sự kiện ở Trung Quốc kể từ khi được thành lập vào những năm 1980, cung...