Chuyển tiếp cổng là gì & nó có thể trợ giúp bạn như thế nào trong năm 2021?
Chuyển tiếp cổng (Port forwarding hay “tunneling”) giúp loại bỏ lưu lượng truy cập không mong muốn khỏi mạng. Bằng cách cho phép máy tính hoặc thiết bị mạng truy cập các thiết bị khác từ bên ngoài mạng cục bộ, chuyển tiếp cổng chặn các lưu lượng dữ liệu để kết hợp IP hoặc...