Hướng dẫn Tối ưu về Chuẩn Mã hóa Nâng cao (AES)
Mã hóa có tác động đáng kể đến quyền riêng tư của bạn. Thường được xem là cách hiệu quả nhất để bảo mật dữ liệu của bạn, mã hóa cung cấp một cách thức an toàn để truyền ngay cả những dữ liệu nhạy cảm nhất, bao gồm cả hồ sơ chính phủ và...